Specijalizirani tečaj stranih jezika

Iznajmljivači: sve vrste smještaja           Turistički djelatnici: sve vrste i oblici turizma        

Boravak u inozemstvu: rad, studij, sportska karijera


Kompetencije na kraju OBUKU:

Komunikacija svakodnevnih tema - rezervacije, smještaj, snalažanje kod dolazaka i odlazaka osoba i stvari, pregled hrane, pića, lokaliteta, modaliteti i fraze uljudbene tradicije, snalažanje u hitnim situacijama, brojevi i novac, vremenske (ne)prilike, osnove dopisivanja, formulari, upitnici, upisnici, komunikacijska dosjetljivost. 


 ... Primjenjivo ODMAH

Broj školskih sati, teorijski i praktični dio ......... 25 sati

Cijena   ........................................................... 1.250,00 kn

Početak korištenja jezika ................................. ODMAH!