Kontakt


Adresa:
Centar grada / Špire Brusine 13, 23000 Zadar, Hrvatska

Broj telefona:
+385 23 314 399

E-mail:
acro@zd.t-com.hr